РЕЗЕРВАЦИЯТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОДОБРЕНА!

ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА МОГАТ ДА БЪДАТ НЕДОСТАТЪЧЕН КАПАЦИТЕТ, ПРОМЕНЕН СТАТУС И ДР. ПРОВЕРЕТЕ НАСТРОЙКИТЕ В СВОЯ КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.