Тихомира Бориславова - Мелодия във всеки звук

verified

Логопедична работа с деца- диагностика, терапия и котерапия

Тихомира Бориславова е магистър логопед. Завършва образованието си в Нов български университет. През 2008 г. придобива бакалавърска степен по психология, а през 2010 г. – магистърска степен по логопедия. Започва да практикува професията си веднага след дипломирането. Има богат професионален опит с деца, придобит в Специализирана болница за рехабилитация на деца с церебрална парализа и в училищна среда. В момента практикува в свой кабинет, оборудван с всичко необходимо за провеждането на качествена и ефективна терапия. Работи с деца с различни комуникативни нарушения.

Част от посетените курсовете за повишаване на квалификацията:

 • Изследване на фонологичното осъзнаване и бързото серийно назоваване като предиктори за нарушенията на четенето при деца и ученици от 4 до 7 години чрез картинен тест за фонологично осъзнаване
 • Монтесори метод за деца от 0 до 6 години
 • Монтесори метод за деца от 6 до 12 години
 • Обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности
 • Хиперактивност и дефицит на внимание. Практически насоки за работа с хиперактивни деца и ученици
 • Дислексия на развитието. Специфични и неспецифични прояви на грамотността
 • Игровият подход в логопедичната терапия
 • A three-part treatment plan for oral-motor therapy level 1

Логопедична работа

Диагностика. Провежда се на място в кабинета. Извършва се логопедично обследване, което включва: фамилна анамнеза, социална анамнеза, невропсихологично изследване, запознаване с документи, ако има такива.

Терапия. Извършва се в индивидуални сесии. Продължителността на една сесия е 30 минути активна работа с детето. Терапията е изцяло съобразена с индивидуалните характеристики на детето и с типа нарушение.

Котерапия. Провежда се консултиране на родителите за това как е протекла терапевтичната сесия. За най-висока ефективност в терапевтичния процес е важно логопедът и семейството да работят заедно в екип.

Критерии за насочване към логопед

 • При липса или неефективни сукателни и дъвкателни движения, ако детето не може да дъвче
 • При нарушен контрол върху саливацията – ако се наблюдава обилно слюноотделяне след кърмаческия период и то не е свързано с растеж на зъбите
 • Ако, около 3 годишна възраст, детето бута езика между зъбите си, когато говори
 • При нарушена артикулация на звуковете – ако детето изговаря неправилно някои звукове, тогава речта е неправилна и в училищна възраст това може да се отрази и при усвояване на писането
 • Когато детето не проговаря или е проговорило твърде късно, след третата година
 • Когато имате съмнения, че детето не разбира голяма част от думите и изразите, не изпълнява инструкции
 • При нарушена плавност на речта – когато детето повтаря срички или отделни звукове в думата, затруднява се да започне своето изказване
 • Ако детето има проблеми при писане: заменя сходни букви и сходни звукове, пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете; при четене: чете бавно, заменя сходни звукове и букви, пропуска и добавя звукове и срички, губи мястото на четене, нарушено е разбирането

Горепосочените смущения не изчерпват многообразието на езиково-говорните нарушения. Ето защо е важно при най-малкото колебание, свързано с развитието на децата, да се потърси специалист.

Цени

 • Логопедично обследване – 30 лева/60 мин.
 • Тест за фонологично осъзнаване – 30 лева/60 мин.
 • Индивидуална терапевтична сесия – 20 лева/30 мин.
 • Програма „Детско развитие“ – 20 лева/30 мин.
  (Включва занимания и игри, които стимулират езиково-говорното развитие)

ТУК МОЖЕ ДА ЗАПАЗИТЕ ЧАС

Не е нужно да имате регистрация, за да запазите час.

Изберете услуга и натиснете НАПРЕД, за да видите всички свободни часове. Използвайте стрелките, за да разглеждате свободните времеви интервали < >

Loading...

Галерия

Интересно

+359 889 331 229

ул. Коломан 1, София

Пон

16:00 - 19:00

Вт

16:00 - 19:00

Ср

16:00 - 19:00

Чет

16:00 - 19:00

Пет

16:00 - 19:00

Съб

09:30 - 11:30